Pień Katyński

Kanwą filmowej opowieści jest twórcza praca nad powstaniem pomnika KATYŃ – 1940 realizowanego przez rzeźbiarza Ryszarda Kozłowskiego w Otwocku pod Warszawą.

Z miastem Otwock swoje przedwojenne losy związało 35 rodzin zamordowanych w Katyniu polskich oficerów. Mieszkające do dzisiaj na terenie Powiatu Otwockiego osoby wspominają swoich ojców i patriotyczną atmosferę rodzinnych domów. Opowieści ilustrowane są archiwalnymi fotografiami. O swoich przeżyciach i doświadczeniach opowiadają córki i syn zamordowanych oficerów: Krystyna Maruszewska, Maria Olszewska, Helena Kozicka, Róża Wawrzynowicz-Billip, Teresa Wawrzynowicz-Sawczuk, Fryderyk Węgrzyn.