Peryskop Gundlacha. Oczy alianckich czołgów

Do końca lat 30. XX wieku nie istniała satysfakcjonująca konstrukcja umożliwiająca eliminację największej słabości czołgu, czyli obserwacji pola walki w ruchu. Wymagania te pogodził wynalazek polskiego kapitana, Rudolfa Gundlacha.