Partytury Peryta

Wspomnienie wybitnego artysty: aktora, reżysera, profesora sztuk teatralnych i dyrektor Polskiej Opery Królewskiej. Był twórcą m.in. inscenizacji oper barokowych, jak również polskich prawykonań oper dwudziestowiecznych. Zmarł w