Paderewski. Człowiek czynu, sukcesu i sławy

Wywodzący się ze szlacheckiej rodziny, Ignacy Jan Paderewski odnosił sukcesy na dwóch zupełnie odmiennych polach – w muzyce i polityce. Jako pianista zyskał uznanie wśród słuchaczy. Występował na prestiżowych scenach i przed największymi audytoriami. Jego talent pozwolił mu nawiązać kontakty, które przysłużyły się kwestii polskiej. Za sprawą pianisty prezydent Wilson umieścił w swym słynnym ultimatum punkt o utworzeniu niepodległego państwa polskiego. Reprezentował Polskę w Wersalu, a jego wizyta w Poznaniu była bezpośrednim impulsem do wybuchu powstania.