Ostatni świadek

Film poświęcony jest osobie wileńskiego profesora Stanisława Swianiewicza. Opowiada historię jego życia naznaczoną szczególnym doświadczeniem – jako jeniec kozielski prof. Swianiewicz zostaje dowieziony z innymi oficerami do stacji Gniazdowo. Tam zostaje oddzielony i pozostawiony w wagonie skąd obserwuje ładowanie kolegów do autobusów z oknami zamalowanymi wapnem. Dopiero po odkryciu grobów katyńskich przez Niemców pozna ich los. Sam przejdzie więzienie na Łubiance i wielomiesięczny pobyt w łagrze skąd dotrze do polskiej ambasady i wyjdzie z Armią Andersa.

Po wojnie pozostaje na zachodzie, by kontynuować swą pracę naukową rozpoczętą w Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Środkowo-Wschodniej w Wilnie. Doświadczenie wojenne opisze w wydanej u Giedroycia książce „W cieniu Katynia” – to rzetelnie i poruszająco opisane świadectwo katyńskiej zbrodni, która była wg profesora zemstą Rosjan za 1920 rok. W filmie wystąpili m. in. Czesław Miłosz i prof. Stanisław Stomma. Obaj udzielili wywiadu tuż przed swoją śmiercią, a znali Swianiewicza jeszcze z czasów wileńskich. W filmie wykorzystano archiwum rodzinne Swianiewiczów, liczne materiały archiwalne oraz zdjęcia inscenizowane.