Ossolińczycy - 200 Lat Historii

Przedstawienie historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, który został założony we Lwowie w 1817 roku. Film akcentuje zwłaszcza pierwsze, bardzo trudne lata Ossolineum w zrujnowanym Wrocławiu oraz zaangażowanie i ofiarność jego pracownik&oa