On wierzył w Polskę

Generał brygady Wojska Polskiego, jeden z najwybitniejszych dowódców Armii Krajowej – Emil Fieldorf „Nil”. Człowiek, którego stalinowskie UB uznało za najgroźniejszego przeciwnika Polski Ludowej i Związku Radzie