Odra. Największa żeglowna rzeka w Polsce

Film przedstawia Odrę od źródła do ujścia, bieg Odry, regulację i przebudowę rzeki. Żeglugę, modernizację zrealizowaną po powodzi 1997 roku, obecnie realizowane prace modernizacyjne, infrastrukturę techniczną portów, jazów. Walo