Od tysiąca lat razem

Żydzi w Polsce mieszkali od XI wieku, tutaj powstała unikatowa kultura i główne prądy w nowożytnym judaizmie: haskala, chasydyzm i ortodoksja. Nie ma historii Żydów bez historii Polski i historii Polski bez historii Żydów. Histor