NZS – tak się zaczęło

Niezależne Zrzeszenie Studentów, podobnie jak NSZZ „Solidarność”, narodziło się w Gdańsku. Przez pierwszych kilka miesięcy istnienia, od sierpnia 1980 r. do lutego 1981 r., organizacja działała nielegalnie. Dopiero 17 lutego 1981 r