Nowy sen – Krzysztof Warlikowski

Przyjrzymy się reżyserowi w trakcie prób do nowego spektaklu. Osią filmu jest powstanie Nowego Teatru, którego Krzysztof Warlikowski jest dyrektorem artystycznym, w siedziby dawnej bazy MPO. Będziemy mogli przyjrzeć się Warlikowskiemu w