Nowy napis. Liryka. Epika. Dramat

Reportaż opowiada o powstawaniu nowego pisma krytyczno - literackiego czyli o Kwartalniku Kulturalnym „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”. Periodyk wydany jest nakładem Instytutu Literatury, pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2019

Czas trwania: 10 minut

Autorzy: Anna Jankowska, Ireneusz Kocon, Kamil Szczerkowski, Ryszard Kamola.