Nowy napis. Liryka. Epika. Dramat

Reportaż poświęcony pierwszemu numerowi nowego tytułu literackiego na polskim rynku. „Nowy Napis” jest punktem wyjścia do podjęcia problematyki śląskości w twórczości literackiej oraz sytuacji pisarzy na rynku współczesnej p