Nocy mrok – jasność dnia

Pierwsi Polacy, deportowani przez hitlerowców na roboty przymusowe, przybyli do Wrocławia już pod koniec 1939 roku. W następnych latach liczba ich systematycznie wzrastała, osiągając kulminację po upadku Powstania Warszawskiego. Taką deportacj