Niosąc pomoc

Nie ma w Trzebnicy osoby, która nie znałaby wolontariuszy Caritas. Oddają innym swój czas i serce. Zaangażowanie całej społeczności w niesienie pomocy potrzebującym ukaże m.in. burmistrz miasta, zaangażowany w różnorodne akcje po