Niewypowiedziana wojna

Lord d`Abernon nazwał zmagania u bram Warszawy osiemnastą decydującą bitwą świata. O przebiegu tej wojny, jej poszczególnych fazach oraz decydujących momentach mówi generał Weygand, przesuwając modele żołnierzy w historycznych strojach