Nieśmiertelny Vermeer

Dokument przedstawia sylwetkę holenderskiego malarza epoki baroku, Jana Vermeera. Artysta malował głównie sceny rodzajowe, także historyczne i inspirowane motywami religijnymi. Dążył do maksymalnego uproszczenia przestrzeni swoich obrazów, a jego prace cechuje powtarzalność tych samych motywów: gry kolorów, światła, przedstawienia perspektywy. Widz wyczuwa spokój wewnętrzny i harmonię malowanych przez niego postaci i miejsc. Najbardziej znane jego dzieła to „Dziewczyna z perłą”, „Mleczarka”, „Dziewczyna czytająca list”, „Przerwana lekcja muzyki”, „Koronczarka” czy „Widok Delftu”. Zapomniany na niemal dwa stulecia, został odkryty dopiero w połowie XIX wieku.