Nie wolno przerwać spektaklu

Film poświęcony Danucie Szaflarskiej, znakomitej i popularnej polskiej aktorce. Była osobą pełną temperamentu, świetnie opowiadającą o swoim życiu i ludziach, z którymi dane jej było się zetknąć – na scenie, na planie filmowym, w życiu.
Urodziła się w małej wiosce, niedaleko Piwnicznej. Nie marzyła od kołyski o aktorstwie. W 1939 roku ukończyła jednak Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej z wyróżnieniem. Debiutowała w teatrze na Pohulance w Wilnie. Brała czynny udział w podziemnym życiu teatralnym oraz w powstaniu warszawskim. Po wojnie najpierw występowała na scenie w Łodzi, a następnie w Warszawie, której wierna była do ostatnich lat.