„Nie mogłem inaczej...” Kapłan i żołnierz ps. Ski

Szczegółowa, filmowa rekonstrukcja życia i śmierci księdza Michała Pilipca ukazuje w pełni jego postawę chrześcijańską i patriotyczną w powojennych czasach terroru Urzędu Bezpieczeństwa.