Neon

Tematem filmu jest historia warszawskich neonów reliktów okresu PRL-u. Film ukazuje ich funkcjonowanie jako elementu miejskiej architektury zaczerpniętego z kapitalistycznego świata konsumpcji, który został wprowadzony do socjali