Nasz profesor Papieżem

Pierwszy film dokumentalny pokazujący znaczenie naukowego dorobku, który Jan Paweł II wypracował w ciągu niespełna dwudziestu pięciu lat w położonej na wschodzie Polski niewielkiej uczelni, a który stał się jednak intelektualnym fundame