Nasz Mietek – Mieczysław Gil

Mieczysław Gil, działacz związkowy z Nowej Huty, opozycjonista prześladowany i więziony w okresie PRL, uczestnik obrad okrągłego stołu, były poseł i senator oraz przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W 2017 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Mieczysław Gil urodził się w 1944 roku, po świętokrzyskiej stronie doliny Wisły. Wychowany został w chłopskiej, religijnej rodzinie, co przyczyniło się do Jego późniejszych wyborów, szczególnie w latach 70 - tych, kiedy pracował w Nowej Hucie, a jednocześnie był początkującym dziennikarzem zakładowej gazety Głos Nowej Huty. W latach 1964 - 1981 należał do PZPR. W marcu 1968 r. został zawieszony na stanowisku mistrza za odmowę udziału w bojówkach mających pacyfikować manifestacje studenckie. Przed 1980 r. kolportował niezależne pismo „Robotnik” oraz ulotki Studenckiego Komitetu Solidarności. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku, był rzecznikiem na Wydziale Stalowni Martenowskiej. Od września 1980 r. był w „Solidarności”.