Nasz człowiek w Warszawie

Opowieść o tym, jak kraje europejskie przez lata wspierały Rosję, mimo jej agresywnej polityki.