Narodziny polskich skrzydeł

Wędrówka w czasie i przestrzeni po miejscach, gdzie w pierwszych trzech miesiącach polskiej niepodległości, ogromnym wysiłkiem garstki ludzi, stworzono podstawy samodzielnego i w miarę nowoczesnego lotnictwa. Opowieść opiera się o odniesienia do miejsc i ludzi, na szlaku kluczowych zdarzeń tego procesu historycznego.

Swoistym przewodnikiem, ogrywanym na wiele sposobów, jest monumentalny album wydany w roku 1933 przez majora M. Romeykę pt. „Ku czci poległych lotników”. Jest to wyjątkowej jakości praca dedykowana początkom wojsk lotnictwa polskiego, a jednocześnie księga pamięci lotników poległych w pierwszych latach niepodległości. Co więcej, księga ta powstała niejako jako podsumowanie starań o budowę Pomnika Lotnika w Warszawie. Łączy się zatem z konkretnym miejscem i czasem.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2018

Czas trwania: 48 minut

Reżyseria: Grzegorz Styła