Nadzieja z bibuły

Po tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa, studenta UJ w maju 1977 roku jego przyjaciele powołali Studencki Komitet Solidarności. Bardzo szybko SKS stał się niezależną od władz komunistycznych organizacją studencką. Działacze SKS byli tropieni i szykan