Mury

Tematem filmu dokumentalnego jest historia powstania i funkcjonowania konspiracyjnej kobiecej drużyny harcerskiej na tle realiów obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbruck. Dzięki swojej postawie i odwadze harcerki niosły pomoc więźniarkom, pełniąc niezwykle ważną i potrzebną służbę drugiemu człowiekowi. Bohaterki filmu świadczyły bezinteresowną pomoc ludziom w trudnych realiach obozu koncentracyjnego. W pełni świadome grożących in niebezpieczeństwa i ryzyka gotowe były ponieść najwyższa ofiarę dla współwięźniów i dobra ludzkości. Celem filmu jest upowszechnienie prawdy historycznej oraz budowa postaw prospołecznych ukierunkowanych na rzecz niezbywalnej godności człowieka.