Mrożek i Baltazar

Dokument daje widzom możliwość przyjrzenia się z bliska całemu życiu Sławomira Mrożka – od lat 60. XX wieku aż do dziś. Za pomocą dokumentów, dzienników i wspomnień twórcy filmu wracają do wydarzeń sprzed lat, poznając jego