Mroki Czarnego Lasu

Miejsca stanisławowskich egzekucji odkrył dopiero w roku 1988 Adam Rubaszewski. W 2011 roku, dzięki wysiłkom założonego przez Irenę i Witalija Czaszczina, miejscowego Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”, we współdziałaniu z pol