Monotonia

Etiuda dokumentalna w reżyserii Ewy Kopaczewskiej przedstawia sytuację kobiet w zakładzie produkcyjnym Zjednoczenie Sprzętu Oświetleniowego i Elektromechanicznego „Polam”.