Mój Tata

Opowieść o Zofii Pileckiej i poświęceniu dla upamiętnienia czynów jej ojca, rotmistrza Witolda Pileckiego.