Młodzi konstruktorzy

Film uczy, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie teoretyczne na lekcjach fizyki do budowy technicznych urządzeń lub maszyn, a także, że pracą zorganizowanego zespołu można więcej dokonać, niż pracą samodzielną.