Misje.pl

Nie szczędząc siebie misjonarze stają się posłusznymi narzędziami Ducha Świętego, jak i sługami tych, którym głoszą słowo Boże. Mimo postępującej sekularyzacji Europy, 2004 polskich misjonarzy posługuje na 5 kontynentach w misjach. Pracują w 99 krajach świata. Warunki ich posługi są bardzo różne. Oblaci pracują między innymi na kole podbiegunowym wśród Eskimosów. Najwięcej polskich misjonarzy, bo aż 805, pracuje w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. W Afryce i na Madagaskarze jest ich 775, w Azji 337, w Oceanii 67, a w Ameryce Północnej 19. Ze względu na charakter miejsc, w których posługują, także dzisiaj na całym świecie giną misjonarze. Według informacji zebranych przez Agencję Fides w 2018 r. na całym świecie zostało zamordowanych 40 misjonarzy. To prawie dwa razy więcej niż w roku 2017. Większość z zamordowanych w 2018 r. to księża, 35 osób. Przez osiem lat największą liczbę zabitych notowano w Ameryce. Natomiast w 2018 r. w tym tragicznym rankingu na pierwszym miejscu jest Afryka.