Mińsk. Miasto obcego słońca

Fala niszczenia tkanki społecznej miasta rozpoczęła się po rewolucji bolszewickiej, kiedy represje na szeroką skalę dotknęły mieszkańców. Apogeum represji przypada na okres stalinowskich czystek. Dziś w Mińsku znamy osiem miejsc masowych poch&