Milenium kontra Tysiąclecie

W końcówce lat 60. pomiędzy kościołem katolickim i jego hierarchią a aparatem partyjnym z Władysławem Gomułką na czele, doszło tak zwanej walki o rząd dusz. Władze PRL sięgały po wszelkie możliwe środki, by w 1966 roku przyćmić kościelne obchody 1000-lecia chrztu Polski. Na tle tej rywalizacji możemy obserwować rozkwit muzyki, popularnie zwanej bigbitem. Choć zwykło się uważać, że był to wyraz buntu polskiej młodzieży, to już dzisiaj wiemy, że władze kontrolowały wszelkie przejawy twórczości. Wielokrotnie młodzi muzycy musieli wchodzić w relacje ze strukturami państwa, zaś obieg kultury był w pełni koncesjonowany przez państwo. Prawdziwy bunt w muzyce nadszedł dopiero w latach 80.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2017

Czas trwania: 46 min.

Reżyseria: Piotr Kuciński