Milczące pokolenie

Dokumentalna opowieść o potrzebie patriotyzmu u młodych ludzi. W filmie poznajemy m.in. mjr Danutę Szyksznian-Ossowską, łączniczkę Okręgu Wileńskiego AK oraz jej wnuka. W 1944 roku Szyksznian-Ossowska została schwytana przez NKWD i trafiła najpierw do więzienia na Łukiszkach w Wilnie, gdzie ją torturowano, później spędziła rok w łagrze. Jako dziewiętnastolatka po wojnie znalazła się na ziemiach odzyskanych. Przez lata nie mogła znaleźć pracy, była inwigilowana i zastraszana przez bezpiekę.

Twórcy chcą także zwrócić uwagę na pamięć o tych, którzy zostali zamordowani przez komunistów. Dopiero od niedawna przywracana jest im tożsamość, dzięki działającej przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym Polskiej Bazie Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. W „Milczącym pokoleniu” występuje m.in. koordynator bazy, dr Andrzej Ossowski. Znaczna część zdjęć do filmu powstała w Wilnie w Muzeum Okupacji i Walk o Wolność, w dawnym budynku siedziby Gestapo, NKWD i KGB.