Migranci Łukaszenki. Jak powstrzymać atak żywą bronią

Film dokumentalny pokazujący kryzys migracyjny od początku w maju 2021 do jego wyhamowania pod koniec 2021 roku.