Miasto cieni

W sierpniu 1941 roku w Tykocinie Niemcy wymordowali 500 rodzin żydowskich. Blisko dwa i pół tysiąca ludzi. Dziś w Tykocinie nie ma już Żydów, a mieszkańcy miasteczka próbują odtworzyć ich świat.