Miasta z popiołów

Film opowiada o miastach tzw. Ziem Odzyskanych, które zmagają się ze swoją niemiecką przeszłością. Kilka z nich odbudowało swoje starówki, inne dodatkowo postawiły pomniki zasłużonym Niemcom. Pojawiły się jednak problemy z „powrot