Męczeństwo Kresów Wschodnich 1918-1956

Dzieje tragiczne i pełne zbrodni, pokazujące, jak polska narodowość broniła się przed ideologią i żywiołem zewnętrznym na części terytorium obrazowo określonym przez Tymothy'ego Snydera mianem Skrwawionych Ziem.