Matusia

Historia Matyldy Getter - polskiej siostry zakonnej, matki przełożonej prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, która wraz z innymi zakonnicami, ryzykując życiem, udzielała schronienia żydowskim dzieciom ratując je przed Holokaustem. Ten fabularyzowany dokument ukazuje niezwykłą postać głównej bohaterki w najtrudniejszych momentach okupacyjnej rzeczywistości.