Maria, Przenajświętsza, Theotokos

Kościół prawosławny oddaje cześć Maryi, która osiągnęła szczyt ludzkiej świętości. Dokument opowiada o kulcie Maryi, znaczeniu w ekonomii Zbawienia, przedstawia także jej życie, tajemnice zawarte w jej przymiotach i kreśleniach oraz miejscu Matki Bożej w Biblii. Szczególna uwielbienie Maryi wynika z jej wyjątkowej, kluczowej roli w ekonomii zbawienia, ścisłej i nierozerwalnej łączności ze zbawczym planem Ojca poprzez Jego Syna, który zrodził się z Dziewicy i Ducha Świętego. Świętość Matki Bożej jest wyjątkowa i niepowtarzalna, gdyż to ona jako jedyna spośród ludzi okazała całkowite posłuszeństwo wobec Boga i została wywyższona ponad wszelkie stworzenie. Nauka Kościoła prawosławnego o Matce Bożej bazuje na Biblii oraz Tradycji Kościoła. A oddawanie jej czci znajduje swój wyraz w modlitewnym obcowaniu z nią i pobożności właściwej dla kultu Matki Bożej. O śladach kultu maryjnego świadczą już niektóre pisma apokryficzne. W II wieku Dziewica Maria stała się częścią chrystologicznej nauki Kościoła, co wyrażało się m.in. w twórczości św. Ireneusza z Lyonu, św. Ignacego Teodora, św. Justyna Męczennika, Orygenesa czy Cyryla Aleksandryjskiego.