LUXUS – prosta historia

Film przedstawia historię grupy artystycznej LUXUS, działającej we Wrocławiu w latach 1983-1995, której członkowie zdążyli już zostać uznani za klasyków kontrkultury przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.