LUXUS – prosta historia

Pretekstem do powstania filmu stała się jubileuszowa wystawa „Magazyn Luxus” w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, którą 10.05.2013 r. otwierał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski. Projekt bada zagadnienia związane z powstaniem i twórczością grupy artystycznej LUXUS, której dokonania okazały się nowatorskie zarówno w skali Polski, jak i Europy. Film obejmuje tematycznie nie tylko lata 1983-1995, ale też późniejsze działania członków Luxusu. W filmie wystąpią członkowie grup: Paweł Jarodzki, Jerzy Kosałka, Ewa Ciepielewska, Szymon Lubiński, Małgorzata Plata, Jacek „Ponton” Jankowski, Staszek Sielicki, Bożena Grzyb-Jarodzka, Artur Gołacki, Marek Czechowski i Piotr Gusta, a także postacie z ówczesnej i obecnej polskiej sceny artystycznej i opiniotwórczej.

Luxus nie doczekał się dotychczas żadnej pełnej dokumentacji audiowizualnej ani popularyzacji na ogólnokrajową i międzynarodową skalę. Film realizuje idee popularyzatorskie, wydobywając po raz pierwszy dla szerokiej publiczności twórczość Luxusu i tematykę z nią związaną. Light motivem filmu będzie przygotowanie wniosku na wernisaż grupy Luxus na Biennale w Wenecji. Grupa odbędzie podróż w celu dokumentacji terenów wystawienniczych w Wenecji do swojego wernisażu.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2017

Czas trwania: 69 minut

Reżyseria: Agnieszka Mazanek