Lubię patrzeć jak wschodzi słońce

Przedstawienie w dokumencie telewizyjnym sylwetki tak wielkiego myśliciela nie było łatwym zadaniem. Może dlatego taki film nigdy nie powstał. Dzięki ogromnej pomocy i otwartości ludzi będących blisko polskiego papieża, z którymi przeprowadzon