Listy Beethovena

Ludwig van Beethoven jest znany na całym świecie, ale o warunkach, w jakich powstawała jego muzyka, niewiele wiadomo. Jedno jest pewne: większość swoich arcydzieł skomponował po zdiagnozowaniu głuchoty. Zmarł w swoim wiedeńskim mieszkaniu w wieku 56 lat. W ciągu kilku godzin przeprowadzono autopsję. Wedle zapisów historycznych kości z ucha wewnętrznego zostały usunięte i zachowane. W jaki celu? Wskazówkę można odnaleźć w pozostawionym przez zmarłego dokumencie. Oprócz tego tekstu został znaleziony w jego pokoju także list adresowany do nieśmiertelnej ukochanej. W dokumencie znawcy na nowo badają dziedzictwo Beethovena.