Linia Stalina. Honor czy hańba

W 1939 r. wskutek agresji wobec Polski i paktu Molotov - Ribbentropp granica została przesunięta o kilkaset kilometrów na zachód od Mińska i ufortyfikowana „Linia Stalina” przestała być potrzebna. Zaczęto ją burzyć. W kampan