Leśni mocarze

Podążamy krokiem największych polskich ssaków drapieżnych – niedźwiedzia brunatnego, wilka i rysia oraz największych ptaków szponiastych – orła przedniego i bielika.