Lem

Film, w którym narratorem jest Stanisław Lem.