Lekcja białoruskiego

W 1991 roku powstało w Mińsku humanistyczne liceum, które miało zadanie wychować przyszłą elitę białoruskiej inteligencji. Kiedy do władzy doszedł Łukaszenka, demokracja i wolność skończyły się na Białorusi, zdelegalizowano także liceum.