Kwitnąca Arktyka

Film ukazuje roślinność Spitsbergenu, na którym obok mchów i porostów występuje około 140 gatunków roślin kwiatowych. Jeden z pięciu filmów, będących plonem pierwszej dwuetapowej polarnej wyprawy Włodzimierza Puchalskiego, poświęconych faunie i florze podbiegunowej. Obrazy te w pełni podporządkowują się konstrukcji klasycznego filmu przyrodniczego, w którym obserwacja trudno dostępnych zjawisk przyrody jest podstawowym atutem atrakcyjności.