KUL był zawsze w jego sercu

Film przypomina widzom bogate i długoletnie związki kardynała Stefana Wyszyńskiego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.