Krzyż Westerplatte

Fabularyzowany film dokumentalny opowiada o walce byłych żołnierzy AK z peerelowską władzą o przywrócenie krzyża na symbolicznej mogile kolegów, którzy zginęli w 1939 roku podczas bohaterskiej obrony Westerplatte.